Välkommen till TH Schakt
TH Schakt Hos oss finns djupgående kunskap och erfarenhet av entreprenadarbete inom mark, grund, asfalt, betong, byggrenovering m.m. För fastighetsägare är vi en stabil partner för såväl vinter som sommarunderhåll av industri- och bostadsfastigheter med omgivande miljö.

Vi arbetar över hela stor-Stockholm med Järfälla som utgångspunkt. Vi åtar oss arbeten över hela Sverige.TH Schakt & Bil ABVälkommen till TH Schakt

Våra verksamhetsområden inkluderar mark och anläggning, schaktning, sprängning och försäljning av jord- och stenmassor. Erfarenhet och kunskap garanterar ett väl utfört arbete, och vår miljöpolicy lägger ramen för vår miljöpåverkan.

TH Schakt & Bil
Vi kan med kort varsel rycka in med arbetskraft och maskiner inom en rad områden inom entreprenad. Läs mer om våra tjänster.


TH Schakt & Bil - allt inom entreprenad

Vi har gott om maskiner och bilar för att hantera stora mängder massor. Våra samarbetsavtal med aktörer inom avfallshantering, källsortering och byggservice gör att vi alltid kan hitta bästa hantering, oavsett vilka material vi transporterar. Att kontakta oss vid början av ett projekt är att säkerställa god logistisk funktionalitet under hela arbetet.