Försäljning
TH Schakt TH Schakt TH Schakt TH Schakt TH Schakt

Plattor för plattsättning

Grus och sten i olika grovhet

 

Gräsmattor


Singel, makadam och
övriga stenmassor

Gatsten
Försäljning Genom goda samarbetsavtal med våra leverantörer kan vi oftast leverera bra material till fördelaktiga priser. Kontakta oss för dagsaktuella prisuppgifter.
Exempel på produkter vi säljer

Nedan ser du ett urval av de produkter vi brukar komma i kontakt med.

Försäljning av massor och fyllning
Vår maskinpark består av allt från enklare redskapsbärare till lastmaskiner och kranbilar.