Miljö
Miljöarbetet hos TH Schakt Fokus på miljön innebär ibland högre kostnader. Med tanke på att vår jord ska hålla för kommande generationer tycker vi att det är värt det. Detta innebär dock inte automatiskt att kostnaderna för kunden ökar, i många fall kan det till och med bli billigare med miljövänliga alternativ.

Vi försöker ta vårt ansvar och har lagt upp riktlinjer för hur vi kan hjälpa till att ta hand om miljön.


TH Bil & Schakt - allt inom entreprenad

  • Vi använder miljöanpassade medel i största möjliga utsträckning

  • Vi källsorterar vårt avfall

  • Vi driver våra maskiner och verktyg med miljöanpassade bränslen

  • Vi väljer miljövänligaste batterialternativ

  • Vi använder aldrig kemisk hantering där alternativ finns

Vi är gärna med i planeringen av de jobb vi ska utföra, så att vi kan påverka arbetet i positiv riktning, inte minst när det gäller miljön men också för att undvika vanliga fallgropar.

       Ladda ned vår miljöpolicy

Medarbetare inspekterar inför projekt
Vi tar hand om vårt avfall på ett ansvarsfullt sätt och planerar våra projekt för minsta möjliga negativa inverkan på naturen.


TH Bil & Schakt - allt inom entreprenad

Vår tid präglas av klimatförändringar och reducerade tillgångar av naturresurser. Vi hanterar i vår verksamhet en del farligt avfall, och har regler för hur detta ska tas om hand.

Vi har inte möjlighet att förändra världen själva, hur mycket vi än källsorterar. Men vi kan hoppas att andra aktörer följer efter och påverkas positivt av vår satsning på miljön.

Vi tar hand om vårt avfallOm vi agerar tillsammans kan vi nämligen åstadkomma så mycket mer än vad vi kan själva. Vi hoppas på striktare regelverk i fråga om miljö och naturresurser.
Miljöfarligt avfall ska tas om
hand på rätt sätt.