Om oss på TH Schakt
Ladda men vår kvalitetspolicy som pdf
Välkommen till TH Schakt Vi är ett fullserviceföretag i sektorn som utför de flesta förekommande arbeten inom vårt verksamhetsområde. Vår arbetskraft har kunskap om allt mellan asfaltering och plattsättning till husgrunder och utomhusmiljö.

Vårt huvudkontor ligger i Kungsängen, där vi planerar våra projekt. Tillsammans med kund kan vi ofta lösa de knutar som kan uppstå i ett arbetsprojekt, stora såväl som små.
Bild

Inget jobb är utfört innan kunden är nöjd. Så kan man sammanfatta vår syn på kvalitet. Med kunden i fokus planerar vi alltid vårt arbet så att resultatet speglar de förväntningar beställaren har. Vi lovar att stå för våra jobb och uppfylla förväntningar och krav till utsatt tid och till utsatt pris.


Punkter ur vår kvalitetspolicy:

  • Vår kvalitet på service, leveranssäkerhet, funktion och pris ska vara sådan att kunderna uppfattar oss som bästa leverantör och samarbetspartner.

  • Rätt arbete är alla anställdas angelägenhet och var och en svarar för kvaliteten på sitt eget arbete.

  • Medvetenheten om detta ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet och positivt bidra till trivsel och god totalkvalitet.

  • Vår utrustning ska vara av sådan beskaffenhet och underhållas så att de högt ställda kraven på kvalitet och säkerhet kan uppfyllas.

       Ladda ned vår kvalitetspolicy

Vi arbetar ständigt för att bli bättre. Har du förslag eller synpunkter är du alltid välkommen att kontakta oss.

TH Schakt & Bil
Vi har varit verksamma sedan 1965.


TH Schakt & Bil - allt inom entreprenad

Medarbetare som gjuter betongVår personal är vår viktigaste resurs och vårt ansikte utåt. Därför ser vi till att de trivs och drivs av ett engagemang  för sina uppgifter. 

Genom att kontinuerligt utbilda, uppdatera och planera arbetet tillsammans med vår personal får vi våra medarbetare att känna ett personligt ansvar för sin egen arbetsplats. Det har vi lyckats med, och har idag en minimal sjukfrånvaro och personalrotation.

För att säkra den kvalitet vi eftersträvar utbildas varje medarbetare i våra kvalitets- och miljömål innan de placeras ut på arbetet. Med egenkontroller och regelbunden återkoppling utför vi löpande tillsyn av både personalens trivsel samt arbetet som utförs. 


Vi gör miljömedvetna val
Vi bryr oss om miljön

Vi ser det som en självklar uppgift att inte påverka vår natur negativt, och arbetar kontinuerligt med miljöfrågor.