Om oss på TH Schakt
Ladda men vår kvalitetspolicy som pdf
Information om rotavdrag Du får skattereduktion med halva kostnaden för ROT-arbete. Beloppet är maximerat till 50 000 kr för arbete som är utfört och betalat under året.

Arbetena bör typiskt sett vara sådana som utförs i eller i nära anslutning till bostaden. Arbete för att tillverka måttbeställda inventarier, t ex köksluckor och dörrar, som utförs hos tillverkaren ingår inte. Inte heller arkitektarbete eller motsvarande. Nybyggnation av bostadshus eller komplementhus omfattas inte.
Bild

Skattereduktionen för ROT-arbeten omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor. Fakturan från hantverkaren eller installatören måste alltså specificeras där det klart och tydligt framgår vad som är arbetskostnader och vad som inte är arbetskostnader.

Exempel på arbeten som omfattas av rotavdraget:

  • Altan -Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till skattereduktion. Även arbetskostnad för tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.

  • Badrum - Arbetskostnad för renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

  • Bergvärme - Arbetskostnad för borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

  • Dränering - Arbetskostnad för grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad.

  • Markarbeten för vatten och avlopp - Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden.

Rotavdrag skapar möjligheter
Regeringens rotavdrag skapar fantastiska möjligheter att renovera hemma. Läs på ordentligt så att du inte missar något.


TH Schakt & Bil - allt inom entreprenad

MurningFör att man ska kunna få skattereduktion krävs att sökanden vid beskattningsårets utgång var minst 18 år, att ROT-arbetet eller hushållsarbetet är hänförligt till sökandes hushåll, att sökanden själv äger den bostad där ROT-arbetet utförts samt att den som anlitas för arbete har F-skattesedel.

Läs på innan du köper en tjänst

Även om det finns många valmöjligheter när det gäller att renovera så finns det en hel del som inte omfattas av rotavdraget. Se till att vara beläst innan du börjar renovera så att du inte åker på en skattesmäll senare.

Exempel på sådant som inte omfattas av rotavdragen:

Arkitektkostnader, carport/garage, friggebod, lägga gräsmatta, installation av vitvaror, sten/plattsättning m.m.