Våra tjänster
Miljöarbetet hos TH Schakt Vi kan med kort varsel rycka in med moderna maskiner anpassade för ändamålet. Vår fordons- och maskinpark består i dagsläget av allt från mindre redskapsbärare till grävmaskiner, stora lastmaskiner, lastväxlare samt kranbilar m.m., dessa givetvis med varierande utrustningsnivå, allt efter arbetets behov och förutsättningar.

TH Bil & Schakt - allt inom entreprenad

Vi hjälper er bland annat med transporter, mark- och tomtarbeten, sprängning, dränering, snöröjning, halkbekämpning, underhållssopning, asfaltering & försäljning av massor.
Bild

I verksamhetsområdet mark och anläggning kan vi bistå med maskiner och personal vid förberedelse av exempelvis husbyggen eller tomtplanering.

  • Husgrunder
  • Dränering
  • Ledningsarbeten
  • Mark- och tomtarbeten
  • Sprängning

Transport

När grovjobbet är utfört och huset står på sin grund kan vi hjälpa till med stensättning, murning, plattsättning och övriga markarbeten. Många fastighetsägare har i oss hittat en stabil partner för skötsel av husen – både invändigt och i utomhusmiljön.

Försäljning

Som en bred aktör inom mark och entreprenad stöter vi dagligen på en mängd olika material, allt från planteringsjord till grova fyllningsmassor. Skulle ni behöva finns därför alltid möjlighet att köpa material till fördelaktiga priser.
Vi har en modern maskinpark redo för varierande arbeten
Vi utför allt mellan asfaltering, snöröjning, husgrunder
och annat tomtarbete.
TH Bil & Schakt - allt inom entreprenad

Vi har gott om maskiner och bilar för att hantera stora mängder massor. Våra samarbetsavtal med aktörer inom avfallshantering, källsortering och byggservice gör att vi alltid kan hitta bästa hantering, oavsett vilka material vi transporterar. Att kontakta oss vid början av ett projekt är att säkerställa god logistisk funktionalitet under hela arbetet.

TH Bil & Schakt - allt inom entreprenad

Asfaltering är en av våra verksamheter, och vi har personal med lång erfarenhet av asfaltering, bland annat vägar, garageuppfarter, cykelbanor och farthinder. Vi lagar även sprickor och tjälskott.

TH Bil & Schakt - allt inom entreprenad

Under vinterhalvåret förändras vår dagliga verksamhet till att inkludera vinterunderhåll. Vi har moderna maskiner som effektivt plogar, sandar och återupptar sanden när våren kommer.
TH Schakt TH Schakt TH Schakt TH Schakt TH Schakt